|  EN

尊敬的客户:

根据大商所发〔2020〕111号文件通知,现将有关事项通知如下:

一、苯乙烯期货合约交易保证金比例和涨跌停板幅度调整:

 

交易所

品种

代码

2020319日(周四)收盘结算时起

公司保证金比例

涨跌停板幅度

大商所

苯乙烯

EB

18%

9%

 

二、交易所通知如下:

大连商品交易所

关于调整苯乙烯期货各合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/jystz/ywtz/6209792/index.html

 

我司敬请您关注合约交易规则的变化,及时调整持仓,谨慎操作,理性投资,合理规避风险。

                                      

   中融汇信期货有限公司                                           二〇二〇年三月十九日

会员登录

忘记密码请联系:021-51557562